دعوتی به شادی و شادابی از دریچه ای که آکنده است از عطر مشک و شکوفه های پرتقال. نسیمی سرشار از شور زندگی که در آغوشی از روایح مرکباتی آرام گرفته و در تن پوشی از حریر زنبق و غنای فلفل، هویت شرقی و مدرن خود را به رخ می کشد.
رایحه ای نشاط بخش و لطیف، الهام گرفته از عطر Galloway برند مارلی پیشکشی از برندینی برای روزهای بهار و تابستان شما.