آرامش و شور آمیخته دریاها را در وجود خود جاری سازید؛ با استشمام رایحه ای گیرا و نافذ که از همراهی گیاهان و نمک های دریا با مرکبات ایتالیایی و گل ها و چوب های کمیاب پدید آمده است. AQUA نوازشی لبریز از آرامش و طراوت است برای جدا شدن از حرارت ملال آور جهان صنعتی و ماشینی.
برندینی با الهام از فضای عطر Aqva Pour Homme برند بولگاری، این رایحه خنک و تازه را تقدیم شما می کند.